top of page

 

תטא הילינג הינה אנרגיית הריפוי אשר נתגלתה בסיפורה המופלא של ויאנה סטיבל שחלתה במחלת הסרטן והוגדרה על ידי רופאיה ברמת חולי חשוכת מרפא.
תוך כדי טיפול באחרים ויאנה גילתה את הריפוי העוצמתי היכול להתרחש במהירות דרך גלי התטא. הריפוי מתבצע תוך שחרור מערכת אמונותינו ופחדינו לאורך השנים והחלפתם באמונות ורגשות אחרים כאהבה ושמחה.

הריפוי שנתגלה לויאנה הביא לריפויה שלה באופן ספונטני וגיבש את השיטה הקסומה

הזו.

במוחינו תדרים ותנודות: אלפא, ביתה, גמא, דלתא ותטא.

כל מצב עם משמעותו במצב עירות ושינה תוך נגישות למודע ולתת מודע.

מצב תטא הינו מצב רגיעה המאפשר לנו נגישות מודעת לתת מודע.

התטא מביא להקלה פיזית, בהירות מחשבתית תוך חיבור ליצירתיות והשראה.

תוך הטיפול המטופל והמטפל נכנסים למצב תטא מפני שמוחינו מגיב לתדרים

של האחר. המטופל הינו בבחירה מודעת.
הטיפול מקל מתחים, מרפה, משחרר כאבים, מביא לבהירות מחשבתית,

מביא לשיפור היכולת המילולית וההבעה תוך ביצוע סינכורנזציה של שתי ההמספרות

במוח.
 
במסע הזה, בשיטה הזאת מתבצעת קריאה אינטואיטיבית תוך שימוש בכלים רבים

ומתבצע ריפוי אינטואיטיבי. ריפוי זה עוצמתי בעובדת היותו ריפוי בעזרת אהבה

בלתי מותנית.
 
לנו חופש הבחירה והיצירה המשותפת עם הבורא. אנו יכולים לממש כל דבר שנרצה.

מערכת אמונותינו ניתנת לשינוי. מצב בריאותנו ניתן לשינוי.
 
 תטא הינו קסם שבו אנו בוחרים היכן אנו רוצים להמצא מרגע זה ואילך.

תטא הילינג

ביואורגונומי

 

 

ביואנרגיה פותחה והומצאה על ידי רפי רוזן.

המטפל מאבחן בחישת עיניים, באמצעות עפעוף,
תוך שימוש בקצות האצבעות אזורים החלשים מבחינה אנרגטיים,
באיזורי חולשה, חולי, פחדים, טראומות המהווים לעיתים
סיבה להתפרצות החולשה בגוף הפיזי.

הטכניקה מאפשרת למשתמש בה לאתר, לזהות ולאבחן את השדות האנרגטיים
המפעילים את מערכות החיים, שדות אלה, הנמצאים בתוך ומסביב לגוף
הם ניתנים לאבחון על ידי המטפל.

טיפול באמצעות הביואנרגיה נעשה תוך ערבול יישות המטופל עם המשלים/משלימה

אנרגטית שלו, על ציר הגילגולים, ציר הטראומות. 


הטיפול בשיטה זו מצויין גם מרחוק והוא הוכיח את עצמו לאורך שנות הטיפול שלי

באמצעותו, כמדהים ואפקטיבי ביותר.

טיפולים אנרגטיים אלו משולבים זה בזה, אורך הטיפול כשעה. מספר הטיפולים

משתנה בין מטופל למטופל.

"ה' בהיכל קודשו, ה' בשמים כיסאו, עיניו יחזו, עפעפיו יבחנו בני אדם" (תהילים, פרק יא', פסוק ד')

bottom of page