top of page
טיפול באמצעות פרחי באך, טיפול לחרדה, ייאוש, פחד, אדישות, חוסר אמון, ספק, מתח, טיפול בדאגות, עצבים,

 

ד"ר אדוארד באך, רופא ובקטריולוג גילה ורקח תמציות אלו ולכן הן קרויות על שמו. התמציות נרקחו מפרחים של צמחי באך, משיחים או מעצים. אף אחת אינה גורמת לנזק, סותרת תרופה קונבנציונאלית או מביאה להתמכרות.

תמציות פרחי באך, 38 במספר, מסייעות ומונעות היווצרותה של הפרעה גופנית עוד לפני שהיא מתבטאת במחלה. הן משחררות חסימות בנפש האדם ומסייעות בשחרור פחדים ומתחים מצטברים.

מצב נפשי שאינו מאוזן, מונע שיקום בריאות ומהווה גורם ראשי למחלה פיזית. מצב נפשי ירוד הנמשך לאורך זמן מדלדל את חיוניותו של הפרט, מוציא אותו מהמעגל החברתי, מחליש את גופו ומביא בכך למחלות פיזיות. חיזוק הנפש יביא בהכרח לחיזוק הגוף הפיזי, לעידוד, לתמיכה ולהצלחה.

פרחי באך

תמציות פרחי באך מטפלות בייאוש לדרגותיו השונות,  בחרדה, פחד, אדישות,

שעמום, חוסר אמון, ספק,חוסר סבלנות, דאגה לסובבים, יהירות,

קושי בקבלות החלטות וגאווה.

שילוב הפרחים המתאים לבעייתך ייעשה במהלך הטיפול, בעזרת איבחון אנרגטי 

ו/ או מטוטלת. לאחר האיבחון יתנתנו כלים נוספים להתמודדות ושינוי.

אורך טיפול בין 60-90 דק', במידת הצורך יתואמו מפגשים נוספים.

 

* תמצית פרחי הבאך מותאמת אישית תורכב ותינתן בסוף הטיפול הראשון

bottom of page